Přidání podnikatelského profilu

Co přidáním profilu získáte?

Získáte především objektivní zpětnou vazbu ke službám, které poskytujete, ať už máte na mysli samotný průběh služby, vstřícnost a chování personálu nebo jen prostředí provozovny. SMARTRATING bude pro Vás cenným zdrojem informací o tom, v čem jste bezvadní, dokonalí, fantastičtí, ale také v tom, na čem přidat, přitvrdit, na co se orientovat.

Registrační údaje
Volba regionuFakturační údaje


Poznámka: Obchodní firma je u právnické osoby název společnosti a právní forma, u fyzické osoby její jméno a příjmení (k fyzické osobě přidejte také alias, např. Jana Nováková – Kadeřnictví Jana). Více informací zde.


 


  Provozovny

Poznámka: Přidejte provozovnu pouze v případě, že se liší od fakturační adresy místem výkonu nebo předmětem činnosti. Více informací zde.
Přidat (novou) provozovnu
FULL PROFI


 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.


Všeobecné obchodní podmínky

Objednatel byl seznámen s možností odstoupit od smlouvy (viz Všeobecné obchodní podmínky).

Před potvrzením objednávky zkontrolujte správnost zadaných údajů.